Cork Lifelong Learning Festival 2024

Cork Lifelong Learning Festival 2024

L

An Féile Foghlama

O

Host of 3rd UNESCO International Conference on Learning Cities 2017

Awarded LAMA Awards Best Irish Festival 2023

Cork Learning City welcomes you to our annual festival of lifelong learning, one of the key projects that make our city a UNESCO award winning Learning City. Key to Cork Lifelong Learning Festival Events

This event has a maximum number of people allowed in the venue. Booking is recommended. 30 MAX

Event venue is wheelchair accessible

Event is family friendly

PARTNERS

SPONSORS

Corklifelonglearningfestival learning_fest learning_fest Cork Learning City www.corklearningfestival.ie

4 Welcome 8 Multi Day Events 12 Wednesday 10th April 22 Thursday 11th April 32 Friday 12th April 40 Saturday 13th April 47 Sunday 14th April 50 Monday 15th April 60 Tuesday 16th April 70 Wednesday 17th April 76 Cork Celebrates Lifelong Learning Awards 77 Cork City Climate Action 78 Cork Access Network 80 Cork Learning City Seminar 82 The All Ireland Network of Learning Cities 84 Our Learning Island 85 Féile an Phobail Belfast 86 Cork Learning Neighbourhoods 88 Index 107 Cork County Lifelong Learning Events CONTENTS

CHAIR William McAuliffe

FESTIVAL COMMITTEE National Association of Principals and Deputy Principals Denis Barrett Learning City Co-ordinator Rose Smyth Executive Librarian, Learning, Outreach and Development, Cork City Libraries Laura Coleman Access Officer, MTU Christine Nolan Access Service, MTU Íde Dwane IPPN, Primary Education Sector Ciarán Lynch Cork Education & Training Board Keith Murphy Cork Education & Training Board Seamus O’Tuama Director, Adult Continuing Education (ACE), UCC Norma Browne Learning Neighbourhoods Coordinator Catherine Sheahan Festival Administrator Siubhán Mc Carthy Learning Festival & Awards Coordinator Darragh Kane - www.darraghkane.com Festival Photographer

WELCOME to the 2024 Cork Lifelong Learning Festival

Dear friends, On any given day in Cork, the Atlantic light sweeps through its streets, laneways, parks and estates shining a sweeping light on life and society. Just like the idea of a sweeping and shining light the concept of lifelong learning also sweeps into life and society in Cork. The settings can be diverse. Sometimes it is pursued in formal educational settings and sometimes in a corner of a suburban hall. Experiences and ideas are exchanged, conversations and excitement flow and more often than not are interrupted by the pots of tea consumed, and then the conversations flow again. Indeed, the more one looks for the concept of lifelong learning in our city, the more visible it becomes. It bubbles metaphorically beneath the rich active community layer of our historic city. It is part of the sense of identity and sense of positive spirit the city possesses and consistently pursues. The annual lifelong festival brings many ideas and events together. In one week, one can pursue a taster of hundreds of lifelong learning events. At its heart this is a festival for everyone – a people’s festival, whose energy is forged from the ground up by communities and where ideas of togetherness, connection building and opportunity exploring are ever present. The festival is one that we all can be proud of. It is recognised and admired the world over and it has inspired many other cities to follow Cork’s trail blazing efforts. The strong Learning City ‘eco-system’ in Cork has led to international recognition by UNESCO, with Cork featuring again as a keynote in the 2023 International Conference on Learning Cities in Shanghai that celebrated 10 years of the Global Network of Learning Cities. This UNESCO recognition is built on achieving a Learning City Award in 2015, and on the city’s selection as hosts of the 3rd International Learning City Conference in 2017. On that note I wish to extend a warm welcome to representatives from many of these cities who will join us during festival week this year.

Cllr Kieran McCarthy

Árdmhéara Chorcaí Lord Mayor of Cork FESTIVAL PATRON

I wish to recognise and commend all of my fellow citizens who work to make the festival happen, by hosting events, encouraging participants to attend, by connecting with people, and inspiring them to discover the huge range of learning activities available all year-round in our city. As a lifelong learner with interests in history and heritage I am honored as Lord Mayor of Cork and Patron of the Festival, as a long-standing event host and as a participant in the festival I am very much looking forward to hosting, attending and supporting this year’s events.

Fèile Foghlama Chorcaì

Ar aon lá dá raibh i gCorcaigh, sileann solas na hAtlantach tríd a sráideanna, bealaí, páirceanna agus eastáit, ag lonrú solais ar shaol agus ar shochaí. Mar a bhíonn an smaoineamh ar sholas lonrach, sileann an smaoineamh ar fhoghlaim fada isteach sa saol agus sa tsochaí i gCorcaigh. Is féidir go mbeadh na socruithe éagsúla. Uaireanta, baintear úsáid as sa socruithe oideachais foirmeálta agus uaireanta i gcúinne halla tuaithe. Mínítear taithíochtaí agus smaointe, bíonn comhrá agus spleodar ag rith, agus go minic briseann na potaí tae a bhí díolta, ansin téann na comhráite ar aghaidh arís. Is cinnte, is mó a bhfuil duine ag faire ar an gconcúrsa foghlama fada inár gcathair, is mó a léirítear é. Scaipeann sé go meafarach faoin bhfochumann pobail gníomhach dúchasach atá againn inár gcathair stairiúil. Is cuid d'aiseolas agus d'fhealsúnacht dearfach atá ag cathair againn agus is é sin atá i ndiaidh a leanúint i gcoinne anuas. Cuireann an fhéile bhliantúil fada-ábhartha go leor smaointe agus imeachtaí le chéile. I rith seachtain amháin, is féidir le duine blas a fháil ar na céadta imeachtaí foghlama fadtéarmach. Ar a croílár, is féile í seo do chách - féile do phobal, a bhfuil a fuinneamh cruthaithe ón mbun suas ag pobal agus áit a bhfuil smaointe faoi chomhcheangal, faoi chruthú ceangail agus faoi léargas ar deiseanna i gcónaí i láthair. Is féile í a bhfuil árd-mholadh orainn uile di. Tá aitheantas tugtha di ar fud an domhain agus tá sí molta agus admhaithe go fóill ag go leor cathracha eile a leanann an ceannaireacht atá déanta ag Corcaigh. Cllr Kieran McCarthy hosting the Shandon Historical Walking Tour for the Cork Life Long Learning Festival 2023.

Cllr Kieran McCarthy giving a historical walking tour of Fitzgerald Park for the Cork Life Long Learning Festival. 2022 Tá an córas "eco" Foghlama Cathrach láidir i gCorcaigh tar éis aitheantais idirnáisiúnta a fháil ó UNESCO, le Corcaigh á n-ainmniú arís mar phríomhócáid ag Comhdháil Idirnáisiúnta na Cathrach Foghlama in Shanghai sa bhliain 2023 a cheiliúir deich mbliana den Ghreanadh Domhanda de Cathracha Foghlama. Tá an aitheantas UNESCO seo bunaithe ar bhronnadh Gradam Cathrach Foghlama in 2015, agus ar roghnú na cathrach mar óstach do 3ú Comhdháil Idirnáisiúnta na Cathrach Foghlama in 2017. Ar an nóta sin, ba mhaith liom fáilte chroíúil a chur roimh ionadaithe ó go leor dena cathracha sin a bheidh inár measc le linn seachtain na féile i mbliana. Ba mhaith liom aitheantas agus moladh a thabhairt do mo chomh-chónaithe go léir a oibríonn chun an fhéile a chur ar siúl, trí imeachtaí a óstáil, lucht féachana a spreagadh chun freastal, trí teagmháil a dhéanamh le daoine, agus iad a spreagadh chun réimse an-fhairsing de ghniomhaíochtaí foghlama a aimsiú atá ar fáil i rith na bliana inár gcathair. Mar fhoghlaimeoir fada-ábhartha le suim sa stair agus sa oidhreacht, tá an onóir orm mar Ard-Mhéara Chorcaí agus mar Phátrún na Féile, mar óstach imeachta fada-shealadach agus mar rannpháirtí sa fhéile táim ag tnúth go mór le hósta, freastal agus tacú le himeachtaí na bliana seo.

CORK LIFELONG LEARNING FESTIVAL WED 10TH - WED 17TH APRIL

5

CORK LEARNING CITY

THURDAY 11TH APRIL 2024 9.15AM – 1PM FOLLOWED BY LIGHT LUNCH Learning for Sustainable Development: International INNOVATIONS in Action Inspirational and Transferable Examples from Learning Cities around the world Triskel Christchurch FREE SEMINAR Come along and meet city representatives from across Europe, North America, and Asia Share and discuss innovation, initiatives and ideas that are helping to transform cities through learning. This is an opportunity to hear from and to join in a dialogue with guest international speakers from:

• Asia – Bangkok • Irish Network of Learning Cities – Limerick, Balfast, Dublin, Derry- Strabane, Waterford & Cork

• UNESCO Institute for Lifelong Learning • ASEM Asia Europe Lifelong Learning Hub • Europe – The Netherlands, France • USA – Austin Texas, Lowell Massachusetts

Teas/Coffees on arrival. Light lunch after event. Learning Cities are committed to delivering on the UN Sustainable Development Goals (SDGs) as outlined in the ‘UNESCO Cork Call to Action’

NUMBERS ARE LIMITED. PLEASE REGISTER YOUR INTEREST BY

TUESDAY 9TH APRIL EMAIL: info@corklearningcity.ie

Host of 3rd UNESCO International Conference on Learning Cities 2017

6

CORK LIFELONG LEARNING FESTIVAL WED 10TH - WED 17TH APRIL

Fèile Foghlama Chorcaì

A chairde, Fáilte romhaibh go léir chuig Féile Foghlama 2024. I am very pleased to welcome you this year’s Lifelong Learning Festival in Cork - a key event in the city’s learning calendar. Since 2004 Cork Education and Training Board is proud to be a lead partner in the Festival, which has been recognised internationally as a model of best practice. Over the years I have seen many great examples of how, by working together, the community, statutory and private sectors contribute so much to the experience of lifelong learning for people in Cork. During Festival week this year, you will find as always, many CETB learning centres, schools and campuses of the Cork College of Further Education and Training, hosting a wide variety of events, that showcase the many opportunities to engage with our programmes, tutors, trainers and learners. Cork ETB and all our partners in the Learning City - Cork City Council, MTU, UCC, NAPD and the HSE, are committed to improving access to Lifelong Learning, and we see the Lifelong Learning Festival as one of the key strategies to achieve this. The Festival is a strong demonstration of how Lifelong Learning builds the capacity of us all to adapt to the ever changing needs of society and the economy. I want to thank the organising committee, under the guidance of Chairperson Willie McAuliffe, and in particular the Festival co-ordinator Siubhán McCarthy, and all those voluntary, community, statutory and private sector partners who contribute to this ongoing success in so many ways. Denis Leamy Príomhfheidhmeannach / Chief Executive Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí / Cork

Message from our Co-Chair On behalf of all our Cork Learning City partners, welcome to the 2024 Lifelong Learning Festival. Since the very first festival twenty years ago, it remains a celebration of all that is best about our city and the value that we place on education and lifelong learning. Our motto captures the essence of lifelong learning: Participate, Investigate and Celebrate learning in all its forms. The festival is a vitally important expression of our city as a Learning City. It is recognised locally as a fantastic opportunity for people of all ages, interests and abilities to develop new learning pathways, to explore new interests and form new connections with people throughout the city. It continues to be recognised all over the world as a model of best practice. I wish to extend my gratitude to our hard working voluntary festival committee and our festival co-ordinator, Siubhan McCarthy, for maintaining the standard of the festival since its inception. We hope your involvement in this year’s festival, whether as an event host, or as a participant (or both) is inspiring, and enjoyable. Thank you for making Cork Lifelong Festival a thriving expression of our personality and our values as a people, and most importantly, a celebration of our lifelong learning culture! Willie McAuliffe Co-Chair Cork Learning City and Growing Lifelong Learning in Cork (GLLiC)

CORK LIFELONG LEARNING FESTIVAL WED 10TH - WED 17TH APRIL

7

CORK LEARNING CITY

Multi Day Cork Library Events Wednesday 10th - Wednesday 17th April All Week except Sun & Mon 10.00 - 17.30 hrs Art Exhibition - John Neville Hollyhill Library Harbour View Road, Knocknaheeny, T23 N250 Exhibition | Art||Creative

All Week except Sun & Mon 10.00 - 17.30 hrs When Cork Drove Fords Blarney Library The Square, Blarney, T23 AC97 Exhibition | History An exhibition of the history of the Ford Manufacturers in Cork through the years. 50 MAX No booking required corkcitylibraries.ie All Week except Sun 10.00 - 17.30 hrs Frederick Douglass and Ireland The City Library 57-61 Grand Parade, T12 NT99 Exhibition | Equality||History This exhibition looks at the life of abolitionist, writer, orator, statesman, champion of human rights, Frederick Douglass and his connection to Ireland 100 MAX No booking required corkcitylibraries.ie All Week except Sun 10.00 - 17.30 hrs Grief’s a Broken Brow The City Library 57-61 Grand Parade, T12 NT99 Exhibition | Creative||Culture We are delighted to exhibit this fine press book featuring poetry and art inspired by artefacts from the War of Independence or the Civil War. The book was part of Poetry as Commemoration, a UCD Library project, under the Decade of Centenaries programme 2012-2023. 50 MAX No booking required corkcitylibraries.ie

John Neville retired aged 60 in 2018 to follow his dream. After 44 years with the Port of Cork (Cork Harbour Commissioners) he became a full time songwriter, with two solo albums of original songs and plans for a third. He is currently finishing his first children's book. 100 MAX No booking required corkcitylibraries.ie All Week except Sun & Mon 10.00 - 17.30 hrs I got things done’ - Mary Elmes Ballincollig Library The Village Centre, Station Rd, P31 H674 Exhibition | History An informative exhibition on the life of Mary Elmes, a Cork aid worker who saved Jewish children during WWII 50 MAX No booking required corkcitylibraries.ie All Week except Sun & Mon 10.00 - 17.30 hrs No longer forgotten: Cork Women of the Revolution Tory Top Library Ballyphehane, T12 WP57 Exhibition | History||Women’s Interest This exhibition remembers the contribution made by Cork Women during the revolution. 50 MAX No booking required corkcitylibraries.ie

8

CORK LIFELONG LEARNING FESTIVAL WED 10TH - WED 17TH APRIL

Fèile Foghlama Chorcaì

All Week except Sun 10.00 - 17.30 hrs Hidden Gems & Forgotten People Bishopstown Library Wilton, T12 RR84 Exhibition | History Produced by Eamon Leonard. Featuring our built heritage through the medium of photos or architectural features. There will be some brief text to accompany each photo.

All Week except Sun 10.00 - 17.30 hrs Tools for Toddlers to Teens The Children’s Library City Library, 57-61 Grand Parade, T12 NT99 Exhibition | Health / Wellbeing An exhibition of life skills, reading materials and resources at The Children's and Young People's Library, The City Library. 50 MAX No booking required corkcitylibraries.ie Ye Mayoral Booke of Thomas Pembrock, 1733 The City Library 57-61 Grand Parade, T12 NT99 Exhibition | History||Culture Ye Mayoral Booke of Thomas Pembrock, 1733 Mayor of Corke' has over four hundred pages of hand-written information that gives a remarkable glimpse into the life of a resident of Cork city in the first half of the eighteenth century. 50 MAX No booking required corkcitylibraries.ie Thurs, Fri, Mon & Tues Various Times in Cork City Library locations FallProof your life! UCC Dept of Occupational Science & Therapy Cork City Libraries - Various Locations Cork City Libraries - Various Locations Fall Prevention workshops for Older Adults Full details Pg 11

50 MAX No booking required corkcitylibraries.ie

All Week except Sun 10.00 - 17.30 hrs Irish Road Bowling Exhibition The City Library 57-61 Grand Parade, T12 NT99 Exhibition | Culture||History Road bowling, or 'throwing the bullet', is primarily associated with the counties of Armagh and Cork. The photographs were taken by Colin Robins in Armagh in 2019 and Michael Bradley in 2019 and 1998 at locations in west Cork, including Béal na Blath, Castletownkenneigh, Coolea, Newcestown and Templemartin.

100 MAX No booking required corkcitylibraries.ie

All Week except Sun 10.00 - 17.30 hrs The Stanford Centenary Celebrations & Cork Connections The City Library 57-61 Grand Parade, T12 NT99 Exhibition | History||Culture This exhibition is a collaboration between The Stanford Society and Cork City Libraries celebrating the Charles Villiers Stanford centenary. Charles Villers Stanford was a prolific Anglo-Irish composer. The exhibition highlights his opera based in a fictional West Cork village. The main female role in this opera was given to Cork soprano, Kate 'Birdie' Conway, who went on to become one of the founding members of Cumann na mBan.

12 MAX

Via Phone 021 4901579

50 MAX No booking required corkcitylibraries.ie

CORK LIFELONG LEARNING FESTIVAL WED 10TH - WED 17TH APRIL

9

CORK LEARNING CITY

Multi Day Events Wednesday 10th - Wednesday 17th April

Thurs, Fri, Mon & Tues Various times (Evenings) Cultural Talk Series at Alliance Française Alliance Française Enterprise House, 36 Mary St, T12 RCY9 Talk Culture Cultural Talk Series: discover three different regions of France, Normandy Pg 31, Brittany Pg 39 and Hauts-de-France (Northern France) Pg 69 regions. Learn about the Impressionism art movement. Pg 57 15 MAX Via email info@alliancefrancaisecork.com alliancefrancaisecork.com Weekdays only 10.00 - 16.00 hrs (Closed 12.00 - 14.00 hrs) Art, Craft & Photography Exhibition Cork City Partnership Knocknaheeny Community Building, Foyle Ave, T23KHE0 Exhibition Craft||Art An exhibition of community art, craft and digital photography incorporating works from a range of Cork City Partnership's art, craft and digital photography classes . 50 MAX Via Phone 087 1962026 partnershipcork.ie All Week except Monday 10.00 - 17.00 hrs Bodhrán Exhibition The Lantern Project Lecture Space Nano Nagle Place, Douglas St, T12 X70A Exhibition Creative||Culture Highlighting the rehabilitative power of art and music. An exhibit featuring 6 bodhráns crafted by Cork Prison EDU students who crafted these handmade bodhráns, each a unique display of creativity with intricate painted imagery. In partnership with The Lantern Project, Nano Nagle Place, Cork Prison EDU students and Cork ETB.

Every Day except Mon 10.00 - 17.00 hrs Curators Corner Nano Nagle Place Heritage Centre, Douglas St, T12 X70A Play | Education||Play Event Hey, young explorers! Find our little Curator's Corner in the tearoom and you can investigate fascinating objects and get a glimpse of what its like to be a curator for free! Fun for all ages. And if you also visit our museum, you'll receive a complimentary kids museum activity book alongside your purchase of museum admission tickets No booking required nanonagleplace.ie All Week Various Times (Afternoons) Historical Tour of the UCC Campus UCC Visitor Services North Wing Main Quadrangle , UCC Campus Tour||Walk Culture||History Family friendly tour of the UCC campus. The tour includes The Honan Chapel see the wonderful Harry Clark and the Studio of Sarah Purser stained glass windows. The Crawford observatory is one of the most important examples of 19th century Irish technological achievement. Explore the cloistered walkway known as the stone corridor and the ogham stones. Visit the The Presidents garden , The Aula Maxima and the Clock Tower. 30 MAX Via email https://www.ucc.ie/en/visitorservices/tours/

No booking required

10

CORK LIFELONG LEARNING FESTIVAL WED 10TH - WED 17TH APRIL

Fèile Foghlama Chorcaì

Thurs, Fri, Mon & Tues Various Times FallProof your life! UCC Dept of Occupational Science & Therapy Cork City Libraries - Various Locations Cork City Libraries - Various Locations Falls are a big problem in later life. Preventing falls at home is an important part of healthy ageing and living independently in the community for longer. We invite older people to determine their own risk of falls, learn how to make their home safer and find out where to get more help. Hollyhill library Thursday 11 April 14.00 – 17.00 Pg 29 Bishopstown Library Monday 15 April 10.00 - 13.00 Pg 52 Tory Top Library: Friday 12 April 10.00 - 13.30 Pg 34 City Library Tuesday 16 April 10am - 13.30 Pg 62

Wednesdays Only Various Times Outdoor Gym Sessions Cork City Council

A Variety of Locations throughout Cork City Cork City Lifelong Learning Festival is bringing 'Give it a try' Outdoor Gym Sessions to select gyms across the city. The aim is to provide people with the confidence and skills to use the gyms with all sessions delivered by Qualified Trainers. Sessions are open to all ages and abilities to demonstrate how to use the gyms. Children Under 13 are to be accompanied by an adult. Please book via the link, walk-ins welcome. See page 19 for session in : Clashduv Park, Togher Road, Togher T12 YR71

John O' Callaghan Park, Glanmire Road, Glanmire Meelick Park, Ballyhooly Road, Ballyvolane Murphy's Farm, Bishopstown T12 EK57 See page 74 for Sessions in : Ballycannon Park, Kerry Pike, Carrigrohane, Co. Cork

12 MAX

Via Phone 021 4901579

The Lough Playground/Park, Lough Road, Ballyphehane Outdoor Exercise Zone, Clougheenmilcon Sanctuary Walkway, Blarney Tramore Valley Park

Booking via Eventbrite Walk-ins welcome also

CORK LIFELONG LEARNING FESTIVAL WED 10TH - WED 17TH APRIL

11

CORK LEARNING CITY

MULTI DAY EVENTS HAPPENING TODAY

FOR FULL LISTING SEE PAGE

10.00 - 17.00 hrs Bodhrán Exhibition The Lantern Project Lecture Space, Nano Nagle Place, Douglas St, T12 X70A

10

10

10.00 - 17.00 hrs Curators Corner Nano Nagle Place

10

10.00 - 17.30 hrs Art Exhibition - John Neville Hollyhill Library 10.00 - 17.30 hrs I got things done' - Mary Elmes Ballincollig Library

8

7

10.00 - 17.30 hrs No longer forgotten: Cork Women of the Revolution Tory Top Library

8

10.00 - 17.30 hrs When Cork Drove Fords Blarney Library

8

10.00 - 17.30 hrs Frederick Douglass and Ireland The City Library

8

10.00 - 17.30 hrs Grief's a Broken Brow The City Library

9

10.00 - 17.30 hrs Hidden Gems & Forgotten People Bishopstown Library 10.00 - 17.30 hrs Irish Road Bowling Exhibition The City Library

9

9

10.00 - 17.30 hrs The Stanford Centenary Celebrations & Cork Connections The City Library

9

10.00 - 17.30 hrs Tools for Toddlers to Teens The Children's Library

9

10.00 - 17.30 hrs Ye Mayoral Booke of Thomas Pembrock, 1733 The City Library 10.00 -16.00 hrs (Closed 13.00 to 14.00) Art, Craft & Photography Exhibition Cork City Partnership

10

12

CORK LIFELONG LEARNING FESTIVAL WED 10TH - WED 17TH APRIL

Fèile Foghlama Chorcaì

WEDNESDAY 10 APRIL

09.30 - 11.30 hrs Birds and wildlife walk at the Lee Fields Green Spaces for Health Starting at the Lee Fields, Cork Walk/Outdoor | Environment / Ecology Noel Linehan Ornithologist will lead a walk along the banks of the River Lee. Noel will share his knowledge of the birds of the area and will spot and show the different species we encounter along the way. 40 MAX Via email greenspacescork@gmail.com corkhealthycities.com/greenspacesforhealth 09.30 hrs Pilates for Bones and Joints Pilates People Cork Douglas Yoga Centre, T12 V622 Class | |Exercise / Fitness Regular class, focusing on movement for bones and joints. Strengthening, stretching, balancing & Feeling good. Mats and small weights will be provided. See also Weds Pg 71 5 MAX Via Phone 085 1613505 pilatespeoplecork.ie

“ As a learning city we ensure that the Learner is at the heart of all that we do.”

– MR. WILLIE MCAULIFFE CHAIR CORK LIFELONG LEARNING FESTIVAL

CORK LIFELONG LEARNING FESTIVAL WED 10TH - WED 17TH APRIL

13

EVENT LISTINGS WEDNESDAY 10TH

10.00 - 11.00 hrs Help Paint a Cutural Inclusion Mural Cork College of FET Morrison’s Island Campus T12 H685 (formerly College of Commerce) Workshop | Art Help create a welcoming mural for the Morrisons Island Campus that represents the diverse cultures that exist on campus. Amy Begley (Artist in Residence) will facilitate three workshops which will be run over the course of the festival enabling people to join in the painting . Booking essential. See also Pg’s 23 & 62

10.30 - 11.30 hrs Come Play with Us Mahon CDP Mahon Youth Centre (Portacabins),

Mahon Drive, T12 Y180 Play Event | Health / Wellbeing

Enjoy the outdoors with our wonderful and fun tutor playing games using balls, bean bags, balloons, frisbees and much more. The session is geared towards Older Adults and will bring out the inner child in you! (will take place indoors in bad weather) 15 MAX Via Phone 021 4359070 facebook.com/MahonCDP/

12 MAX

Booking Method : Via 021 4222 100 or queries@morrisonsislandcampus.ie morrisonsislandcampus.ie

10.00 - 11.00 hrs Mental Health 101 Frank O’Connor Library Old Youghal Rd, Mayfield, T23 E651 Talk | Health / Wellbeing the factors that contribute to mental health, discuss practical strategies for maintaining a healthy mind and provide valuable insights. 35 MAX Via email mayfield_library@corkcity.ie Aideen Stack of Whole Health Psychology on the basics of mental health for adolescents. Explore 10.00 - 13.30 hrs Join Corks 'Age Friendly' Conversation Age Friendly Council Chambers, City Hall, Anglesea St Cork Open Event | Age Friendly / Active Retired Theres a new Age Friendly Strategy planned for Cork City. Come and join in the conversation around how to make Cork a great city in which to grow old. 40 MAX Via email catherine_foley@corkcity.ie agefriendlyireland.ie

10.30 - 12.00 hrs How To Propagate New Plants Horticulture LTI (Local Training Initive) THE DOME, Ardfoyle Convent, Ballintemple, T12 Y304 Workshop||Demo | Green Matters / Ecology Learn the correct way to grow a range of new plants from a variety of methods.Seeds, Cuttings, Division, etc. Suitable for the first time gardener and for all who love plants both indoors and outside. 20 MAX Via email llynch@childhood-matters.ie 10.30am - 12.00 hrs Turners Cross Walking Group Turners Cross Community Association Community Centre, Turners Cross, T12 YP89 Walk/Outdoor | Health / Wellbeing||Age Friendly / Active Retired Regular Wednesday Walking Group the group walks around the local amenities, suitable for all ages. See also weds pg 72

40 MAX No booking required

CORK LIFELONG LEARNING FESTIVAL WED 10TH - WED 17TH APRIL

14

Fèile Foghlama Chorcaì

11.00 - 12.00 hrs BEAG: Parent & Baby Play Date Graffiti : BEAG Graffiti Theatre, Assumption Rd. T23 FDT4 Workshop | Creative||Culture Parents and babies (under 1) are invited to play! Join us for a gentle play experience. Immersed in the magic found in the ordinary moments within a creative and relaxing setting. These events mark the commencement of the BEAG:Play Dates series hosted at Graffiti Theatre and supported by early years artists. See also page 72 Weds 12 MAX Via Eventbrite Book via Eventbrite graffiti.ie

captures the people and places who support lifelong learning in the neighbourhood. 50 MAX No booking required corklearningcity.ie 11.00 - 12.00 hrs Senior Yoga Sacred Body Studio Block C3 First Floor, Unit B, Donnybrook Centre, Douglas, T12 APN7 Class | Wellbeing||Exercise / Fitness Gentle exercises and stretches keep your body moving and toned without straining joints. Perfect for regaining and maintaining mobility. A friendly and revitalising session tailored for seniors! Bring a yoga mat 15 MAX Via email info@sacredbodystudio.com sacredbodystudio.ie

11.00 - 12.00 hrs Digital Literacy Workshop The City Library

57-61 Grand Parade, T12 NT99 Workshop||Info Session | Education||Literacy Become more digitally aware in this free workshop that will help you recognise and deal with all forms of phishing messages .

30 MAX No booking required corkcitylibraries.ie

11.00 - 12.00 hrs Down Memory Lane - Special Event Douglas Library Douglas Village Shopping Centre, T12 HDY2 Performance||Open Event | Music Join Linda Kenny, Alf McCarthy and Maurice Healy for a very special morning of music and memories from days gone by. Refreshments provided. Get here early because seating is limited! 90 MAX No booking required corkcitylibraries.ie 11.00 - 12.00 hrs Mayfield ‘Places of Learning’ Launch Mayfield Learning Neighbourhood Frank O’ Connor Library, Mayfield, T23 E651 Launch Event | Education Mayfield Learning Neighbourhood are proud to launchthis exhibition celebrating the places and spaces that host all forms of learning across Mayfield. Cork Photographer, Clare Keogh

11.00 - 12.00 hrs The Glen Community Garden Tour, Tea and Talk The Glen Community Garden The Glen Resource Centre, Glen Ave, T23 DH95 Talk||Walk/Outdoor | Health / Wellbeing||Environment / Ecology Corks longest running and award winning community garden. Community Gardener and Horticulturist Barry will lead a tour, discussing the challenges and success of urban community gardens and related health benefits. 16 MAX Via Phone 089 4104488

CORK LIFELONG LEARNING FESTIVAL WED 10TH - WED 17TH APRIL

15

EVENT LISTINGS WEDNESDAY 10TH

11.00 - 12.00 hrs Take control of your Personal Health & Prevent Illness Department of Public Health St Finbarrs Hospital, Union House, Douglas Road Info Session||Talk | Health / Wellbeing Learn about illness prevention and personal health using key evidenced based health messages. Participants will be better equipped to make informed decisions on their own health and reduce risk of common infections.

11.00 - 13.00 hrs Training Centre Tour and Coffee Morning Mayfield Community Training Centre Unit 1a Mayfield Business Park, T23 YK40 Open Event | Education Come and see the training centre in operation and meet the staff and young people. Our courses areopen to young people aged 16 - 22 years, with courses in Culinary, Construction, Multiskills (Carpentry), Business Skills, Hospitality and Sports. 150 MAX Text; 0870531012 Via Text : 087 0531012 11.30 - 12.00 hrs Mhuire agus Eoin ‘Out Loud’ Frank O’Connor Library Old Youghal Rd, Mayfield, T23 E651 Performance | Music A session of song from the Fifth Class pupils of Scoil Mhuire agus Eoin, Mayfield

25 MAX

Via email Majella.Bradley@hse.ie

11.00 - 12.30 hrs The 3Hs = Healthy Habit Habitat PSYCHED - Mental Health Initiative for Staff Republic of Work, 12 South Mall, T12 RD43 Workshop | Health / Wellbeing How to create and maintain positive behaviours delivered by HSE psychologists. An opportunity for exploration of the benefits and disadvantages of your habits.

30 MAX

Via email mayfield_library@corkcity.ie

20 MAX

Booking Method : https://bit.ly/CKHPT psychedworkplace.ie

- 12.00 - 13.00 hrs Barr na gCnoc Irish for the Terrified! Terence MacSwiney Community College Knocknaheeny, T23 DY01 Education | Language One-hour session for anyone scared of the Irish language, via a number of calming comhrá activities. 100 MAX Via Phone; 021 4397747 12.00 - 13.00 hrs Guided Candle Meditation The Dillon’s Cross Project The Glen Resource Centre, Glen Ave, T23 DH95 Workshop||Class | Health / Wellbeing Candle meditation can be relaxing and energizing. Promotes creativity and focus for the day ahead. Please bring water and a cushion to sit on, candles will be provided. 20 MAX Via email clare.oconnor@corketb.ie

11.00 - 13.00 hrs Herbal Tea Planters Niche Community Garden behind Apple Green Station, Harbourview Road, Knocknaheeny Workshop | Health / Wellbeing Demonstration on planting simple herb tea planters including suggested herbs to plant for herbal teas that can easily be grown at home. Chat with aromatherapist on the benefits and contraindications of different herbs.

20 MAX

Via Phone 086 0762448 .facebook.com/NicheCork

CORK LIFELONG LEARNING FESTIVAL WED 10TH - WED 17TH APRIL

16

Fèile Foghlama Chorcaì

13.00 - 16.00 hrs Rap, Beats & Songwriting Music Generation Cork City The Kabin Studio, Harbour View Road, Knocknaheeny, T23 K23Y Workshop | Music The Kabin Studios come and join in workshops for 11+ years. Follow us on instagram @ thekabinstudio Also Pg 55 Weds 15 MAX Booking Method : Book via instagram - @thekabinstudio musicgenerationcorkcity.ie 14.00 - 15.00 hrs Stress and How to Manage it Cork College of FET Morrison’s Island Campus T12 H685 (formerly College of Commerce) Class | Health / Wellbeing What is Stress: Positive vs Negative Stress, Different Sources/Common Causes of Stress, Relationships and Stress, Coping Strategies. 30 MAX Booking Method : Via 021 4222 100 or queries@morrisonsislandcampus.ie morrisonsislandcampus.ie

13.00 - 14.00 hrs Basics of Bike Repair Cork City Council Outside City Library 57-61 Grand Parade, T12 NT99 Workshop||Demo | Sport ||Education ||Environment Learn the basics of bike repair and maintenance from Cork Community Bikes, learning the simple rules that will keep your bike on the road longer and keep you safer. See Friday also Pg 37 25 MAX Via Eventbrite Book via Eventbrite corkcity.ie 13.00 - 14.00 hrs Live in the Lightwell with Cork singer/songwriter John Neville Hollyhill Library Harbour View Road, Knocknaheeny, T23 N250 Performance||Open Event | Music Free concert by native of Cork city and a former member of North Gregg, John Neville has produced two solo albums entitled Dance with the Wind (2017) and Sun Valley Drive (2023) .

60 MAX No booking required corkcitylibraries.ie

14.00 - 15.30 hrs Beekeeping and Honey in Ancient Ireland Cork College of FET Tramore Road Campus, T12 AC91 Lecture | History||Environment / Ecology Shane Lehane explores the nature of beekeeping in prehistory and Early Historic Ireland to rediscover the significance off the craft in the ancient past. 80 MAX Via email shane.lehane@csn.ie csn.ie

13.00 - 16.00 hrs Experience Virtual Reality (VR) UCC Library Boole Library, UCC, T12 ND89 Demonstration | STEM Come discover the Digital Environment Lounge in UCC Library and try out virtual reality (VR) for yourself! Virtual reality (VR) technologies are not just for gaming. VR now enhances teaching, learning, research and exploration.Sessions run for 1 hour, suitable for 12+. Max 2 people per booking.See also Thurs Pg 28 & Fri Pg 37 2 MAX Booking Method : Via UCC Library https://libguides.ucc.ie/library

CORK LIFELONG LEARNING FESTIVAL WED 10TH - WED 17TH APRIL

17

EVENT LISTINGS WEDNESDAY 10TH

14.00 - 16.00 hrs Bingo Douglas Young at Heart Douglas Community Hall, T12 C840 Open Event | Age Friendly / Active Retired Join Douglas Young at Heart for a fun game of Bingo 30 MAX Via email philgoodman01@gmail.com 14.00 - 16.00 hrs Community Play Leader Workshop Lets Play Cork Hollyhill Library, Harbour View Road, Knocknaheeny, T23 N250 Workshop||Demo | Play Event||Age Friendly / Active Retired Join us for an afternoon of fun, where you will learn how to organise a pop-up play event for your community. 20 MAX Via email letsplaycork@gmail.com 14.00 - 16.00 hrs Experience Chinese Calligraphy UCC Confucius Institute Sheraton Court, Glasheen Rd., T12 FX65 Workshop Culture / Creative Discover the artistry and elegance of Chinese calligraphy. Explore the finesse and timeless beauty of this ancient tradition firsthand and celebrate the art of expression through brush and script. 15 MAX Via Email or Web uccciculture@gmail.com or http://bit.ly/48o0tlW 14.30 - 16.00 hrs Keep it Country - Line Dancing Maryborough Nursing Home Maryborough Hill, Douglas, T12 AX28 Performance | Age Friendly / Active Retired Helen and the Texas Twisters will perform a line dancing demonstration.This is a fun way to keep fit and active, Helen will teach the basic steps of line dancing.

14.30 hrs Chess for Adults Bishopstown Library Wilton, T12 RR84 Open Event | Play Event|| Age Friendly Call in to the Adult Chess group who meet every Wednesday. You may even join the group. 12 MAX No booking required corkcitylibraries.ie

15.00 - 16.00 hrs Take control of your Personal Health & Prevent Illness Department of Public Health St Finbarrs Hospital, Union House, Douglas Road Info Session||Talk | Health / Wellbeing Full listing @ 11am today See pg 16

25 MAX

Via email Majella.Bradley@hse.ie

15.00 hrs Historical Tour of the UCC Campus See Full Listing Pg 10 30 MAX Via email 15.00 to 16.00 Acro/ Dance class Joan Denise Moriarty school of Dance 40 Lower John Street, T23 P522 Class/Workshop | Sport / Exercise / Fitness A fun filled Acro Dance classes for boys and girls age 4+ in an encouraging environment Also on Sun Pg 48 15 MAX Via Phone 085 7848018 joandenisemoriartyschoolofdance.ie

30 MAX

Booking Method : Residents Only

CORK LIFELONG LEARNING FESTIVAL WED 10TH - WED 17TH APRIL

18

Fèile Foghlama Chorcaì

15.30 - 16.30 hrs & 16.30 - 17.30 hrs Bike Maintenance & Repairs Blackpool Library Redforge Road, Blackpool, T23 AP11 Workshop | Sport / Exercise / Fitness In this one hour workshop, you’ll learn how to check that your bike is safe to cycle and in good working order. You’ll learn basic bike repairs and adjustments. Find out more about the ‘bike to work scheme’ and buying an electric bike. Feel free to bring your own bike!

17.00 - 18.00 hrs Outdoor Gym Sessions Cork City Council

Meelick Park, Ballyhooly Road, Ballyvolane & Murphy’s Farm, Bishopstown, T12 EK57 Workshop||Info Session | Sport / Exercise / Fitness Providing people with the confidence and skills to use our cities outdoor gyms with all sessions delivered by Qualified Trainers. See Pg 11 For Full details 20 MAX Via Eventbrite Book via Eventbrite & walk ins welcome corkcity.ie 17.30 - 19.00 hrs English for the Workplace - FlashClass ACET Cork 16 St Patrick’s Pl, Wellington Rd, T23 AK82 Class/Workshop | Languages||Education A fun class where some typical language in the Cork workplace is explored. Learn and meet other learners, with tips for using English at work. Aimed at people of B1 - B2 level English, but all are welcome! 20 MAX Via email academic@acetireland.ie acetireland.ie 18.00 - 19.00 hrs CELTA Teacher training and development courses UCC Language Centre G36, O’ Rahilly Building, College Road Info Session | Languages||Education Discover the range of on-campus & online teacher training and development courses on offer . Learn about the Cambridge CELTA course, which is the gold-standard qualification for those embarking on an English language teaching career. 20 MAX Via Email carolyn.obrien@ucc.ie

6 MAX

Via email blackpool_library@corkcity.ie corkcitylibraries.ie

15.30 - 16.30 hrs Outdoor Gym Sessions Cork City Council

Clashduv Park, Togher Road, T12 YR71 & John O’ Callaghan Park, Glanmire Workshop||Info Session | Sport / Exercise / Fitness Providing people with the confidence and skills to use our cities outdoor gyms with all sessions delivered by Qualified Trainers. See Pg 11 For Full details 20 MAX Via Eventbrite Book via Eventbrite corkcity.ie 17.00 - 18.00 hrs Computer Programming Cork College of FET Morrison’s Island Campus T12 H685 (formerly College of Commerce) Class/Workshop | Education Have you ever wondered how the app on your mobile phone was created? A fun interractive taste of computer programming; learn how to write your first computer program. 15 MAX Booking Method : Via 021 4222 100 or queries@morrisonsislandcampus.ie morrisonsislandcampus.ie

CORK LIFELONG LEARNING FESTIVAL WED 10TH - WED 17TH APRIL

19

EVENT LISTINGS WEDNESDAY 10TH

18.00 - 19.00 hrs Discover English language learning in UCC UCC Language Centre G36, O’ Rahilly Building, College Road Demonstration | Education Demo lesson for people based in Cork whose main language is not English & who would like to develop their English language skills. English Language for Work and Life, Business English & English for Specific purposes.

18.00 -19.00 hrs What Makes a Book worth Collecting? UCC Library, Special Collections & Archives, Boole Library, UCC, T12 ND89 Class/Workshop | Culture Do you sometimes wonder if and why a book is worth collecting? This workshop will help you to develop your understanding of what makes books collectable and how to locate collectable books. Booking essential. Attendees will receive an email the day before the workshop indicating standard procedures when visiting Special Collections. 12 MAX Booking Method : https://libcal.ucc.ie/event/4180927 https://libguides.ucc.ie/library 18.10 - 19.30 hrs Power Flow Yoga Sacred Body Studio Block C3 First Floor, Unit B, Donnybrook Centre, Douglas, T12 APN7 Class | Wellbeing||Exercise / Fitness Experience a strong, dynamic blend of Ashtanga, Hatha, and strength conditioning, incorporating challenging postures and arm- weight poses. Adaptations for all levels but this is a class geared to the more experienced. Bring a yoga mat ! 15 MAX Via email info@sacredbodystudio.com sacredbodystudio.ie 19.00 - 19.30 hrs Tin Whistle for Adults Musical Neighbourhoods The Kabin Studio, Harbour View Road, Knocknaheeny, T23 K23Y Class/Workshop | Music Whether you are new or just rusty, you’re very welcome to try our tin whistle class for adults. Our friendly traditional music tutors will help you at this regular weekly class, newcomers always welcome. Booking and your own whistle is essential. See also Weds 7 MAX Via email info@musicalneighbourhoods.ie musicalneighbourhoods.ie

20 MAX

Via Email carolyn.obrien@ucc.ie

18.00 -19.00 hrs Celtic Twilights: A guided tour of the Honan Chapel University College Cork UCC University College Cork, T12 K8AF Lecture | Art||History Isabella Honan died in 1913 and left her estate to the founding of this commission. The Honan Chapel is internationally regarded as representing the best artwork of the Irish Arts & Crafts Movement (1894-1925). This talk will discuss the place of the chapel in Cork history.

50 MAX

Via email j.cronin@ucc.ie honanchapel.com

CORK LIFELONG LEARNING FESTIVAL WED 10TH - WED 17TH APRIL

20

Fèile Foghlama Chorcaì

19.00 - 20.30 hrs Open Traditional Music Session Club Ceoil Blarney Blarney Castle Hotel, The Square, Blarney Open Event||Performance | Culture||Music Regular weekly event. A very open and friendly trad group for people of all backgrounds and skill levels. Mainly for adults, although younger traditional musicians are also welcome to come along with guardians.

19.30 - 20.15 hrs Sean-nós singing workshop Musical Neighbourhoods The Kabin Studio, Harbour View Road, Drop into our Sean-nós singing workshop, an 18+ event, an open to any singers or Irish language enthusiasts. No experience necessary, listeners more than welcome. Regular weekly class, newcomers welcome. Knocknaheeny, T23 K23Y Workshop||Demo | Music||Languages

20 MAX

Via email creativetradition@gmail.com creativetradition.ie

8 MAX

Via email info@musicalneighbourhoods.ie musicalneighbourhoods.ie

19.00 - 21.00 hrs Beginner’s Shaolin Kung Fu Shaolin Ireland St. Fin Barre’s Cathedral, 11 Dean St., T12 KOY5 Class | Exercise / Fitness Enjoy an introduction to Beginner’s Shaolin Kung Fu Martial Arts & Training. Just jump in and follow along! Also on Saturday 20 MAX Booking Method : Text or WhatsApp 083.812.5557 shaolin.ie 19.00 - 21.00 hrs Ceardlanna bunaithe ar na hEalaíona Dúchasacha Ionad na Gaeilge Labhartha An Seomra Caidrimh, Áras Uí Rathaille, UCC Class/Workshop||Performance | Culture||Music Masterclasses in Sean-Nós singing, tin whistle and fiddle

18.30 hrs The Art of Reading with Colm Tóibín and Megan Nolan Cork City Libraries ONLINE Webinar | Literature The Arts Council presents the current Laureate for Irish Fiction Colm Tóibín in conversation with Megan Nolan, they will discuss her latest novel ‘Ordinary Human Failings’. 100 MAX Via email music_library@corkcity.ie corkcitylibraries.ie 19.00 - 20.00 hrs Body Language - Your Secret Weapon Anna Machura - Therapeutic Teaching ONLINE Class/Workshop||Webinar | Education||Health / Wellbeing The session is ideal for students of all ages, mindful parents, leaders and managers, or even couples who wish to strengthen their connection. The power of body language is in your hands. Learn how to unlock it. Monday also Pg 58 15 MAX Via email

40 MAX No booking required

annam.trainyourbrain@gmail.com neurolanguagecoachnetwork.com

CORK LIFELONG LEARNING FESTIVAL WED 10TH - WED 17TH APRIL

21

CORK LEARNING CITY

MULTI DAY EVENTS HAPPENING TODAY

FOR FULL LISTING SEE PAGE

10.00 - 17.00 hrs Bodhrán Exhibition The Lantern Project Lecture Space, Nano Nagle Place, Douglas St, T12 X70A

10

10

10.00 - 17.00 hrs Curators Corner Nano Nagle Place

10

10.00 - 17.30 hrs Art Exhibition - John Neville Hollyhill Library 10.00 - 17.30 hrs I got things done' - Mary Elmes Ballincollig Library

8

7

10.00 - 17.30 hrs No longer forgotten: Cork Women of the Revolution Tory Top Library

8

10.00 - 17.30 hrs When Cork Drove Fords Blarney Library

8

10.00 - 17.30 hrs Frederick Douglass and Ireland The City Library

8

10.00 - 17.30 hrs Grief's a Broken Brow The City Library

9

10.00 - 17.30 hrs Hidden Gems & Forgotten People Bishopstown Library 10.00 - 17.30 hrs Irish Road Bowling Exhibition The City Library

9

9

10.00 - 17.30 hrs The Stanford Centenary Celebrations & Cork Connections The City Library

9

10.00 - 17.30 hrs Tools for Toddlers to Teens The Children's Library

9

10.00 - 17.30 hrs Ye Mayoral Booke of Thomas Pembrock, 1733 The City Library 10.00 -16.00 hrs (Closed 13.00 to 14.00) Art, Craft & Photography Exhibition Cork City Partnership

10

22

CORK LIFELONG LEARNING FESTIVAL WED 10TH - WED 17TH APRIL

Fèile Foghlama Chorcaì

THURSDAY 11 APRIL

09.30 - 10.30 hrs Online resources available with your library card Ballincollig Library Station Road, P31 H674 Demonstration||Open Event | Education||Literacy Drop into the library to get help setting up Borrowbox, Libby and more

20 MAX No booking required corkcitylibraries.ie

10.00 - 11.00 hrs Cutural Inclusion Mural Workshop Cork College of FET Morrison’s Island Campus T12 H685 (formerly College of Commerce) Class/Workshop | Art||Creative Help create a welcoming mural representing the diverse cultures that exist on campus See Full Listing Pg 14

“ The expert in anything was once a beginner”

12 MAX

Booking Method : Via 021 4222 100 or queries@morrisonsislandcampus.ie morrisonsislandcampus.ie

– HELEN HAYES

CORK LIFELONG LEARNING FESTIVAL WED 10TH - WED 17TH APRIL

23

EVENT LISTINGS THURSDAY 11TH

10.00 - 11.00 hrs Sexual Health and Menopause Sexual Health Centre 16 Peter’s Street, T12 DX73 Talk||Information Session | Health / Wellbeing||Womens Interest Discussing the changes to our sexual health during menopause. 6 MAX Via email hannah@sexualhealthcentre.com sexualhealthcentre.com 10.00 - 11.00 hrs Slow Stitching Cork City Libraries @ Blarney GAA, Shean Lower, T23 KP73 Workshop | Art||Creative Isabelle O’Neill from Textile Memories presents slow stitching, a new mindful stitching practice inspired by the Japanese Art of Sashiko. Fri also Pg 34 12 MAX Via email blarney_library@corkcity.ie corkcitylibraries.ie 10.00 - 13.00 hrs Creative Learning Bruac LTI The Priory, Redemtion Road. T23 C579 Workshop||Demo | Wellbeing||Education Pop in and see our Nail Bar for a demonstration on nail techniquesand beauty therapy. Our culinary team will demonstrate some fabulous cooking and baking. Our sewing and craft work is a must see and visit our polytunnel where we grow a wide variety of vegetables . 20 MAX Via email jjones@goodshepherdcork.ie goodshepherdcork.ie 10.00 - 14.00 hrs Sexual Health Centre Info Pod The Sexual Health Centre The City Library, 57-61 Grand Parade, T12 NT99 Open Event | Sexual Health An information stand dealing with drugs alcohol and sexual health information. Dealing with all questions and queries in a friendly open way. 50 MAX No booking required

10.00 - 4.00 hrs Learning Extravaganza - Woodwork, Art, Craft and Catering Cork College of FET Youthreach Education Centre, c/o Terence McSwiney Community College, Knocknaheeny T23 DY01 Class/Workshop | Food & Nutrition||Creative Dive into woodworking, culinary arts, and fitness activities, crafting something special to take home. This event is suitable for all ages and offers a unique opportunity to explore new interests and connect with the community. 8 MAX Via Phone 086 0479088 corketb.ie 10.00 & 11.00 VEX VR Workshop MTU Science for Life Glasheen National School Workshop | Education/STEM MTU Science for Life - Introduction to coding, students learn how to code a robot. scienceforlifecork@mtu.ie 10.00-12.00 hrs Upcycling with Indigo Dye Ebony Seed 4 St Patrick’s Quay, T23 N294 Workshop | Craft Upcycle your own garments or fabric items. Also on Thursday - full listing Pg 30 15 MAX Via email hello@ebonyseed.ie ebonyseed.ie

9.15AM – 1PM Cork Learning City Seminar Learning for Sustainable Development Triskel Christchurch Class/Workshop | Food & Nutrition||Creative Full Details Pg 6

Via email (Bookings close 9th April) info@corklearningcity.ie

Host of 3rd UNESCO International Conference on Learning Cities 2017

CORK LIFELONG LEARNING FESTIVAL WED 10TH - WED 17TH APRIL

24

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108

corklearningcity.ie

Powered by